Støttruphus Visionen

  • ​Vi har et dynamisk botilbud, som tiltrækker, fastholder og udvikler mennesker.
  • Vi har skabt et inspirende, levende og fagligt opbyggende miljø
  • Vi føder, deler og udvikler ideer.

  • Vi bakker op, støtter og hjælper, når en krævende opgave skal løses.
  • Vi er kendt for at påvirke samfundet, så bedre vilkår opnås for psykisk syge!