Sikkerheden på botilbudet Støttruphus

Alt personale har gennemført hjertestarterkursus. Førstehjælper ajorføringsuddannelser og brandslukningsøvelser bliver rutinemæssigt gennemført.

Støttruphus har en gennemarbejdet beredsksabsplan, som bliver gennemgået og kontrolleret årligt af vores samarbejdspartner Lotek – specialist indenfor brandsikring og skadeforebyggelse. 

Brandalarmer er opsat, brandtæpper og brandslukkere tilgængelige og synlige overalt på stedet. Førsteshjælpsudstyr tilgængeligt i Støttruphus køretøj og på stedet.

Vores arbejdspladsvurdering (APV) – bliver også regelmæssigt udarbejdet og sikrer at der ikke opstår belastende situationer for beboere og personale under deres udførelse af rengøringsopgaver, og opgaver i hus og have.

Som en del af vores APV er det kun tilladt at ryge udenfor – eller for beboerne i deres egne lejligheder – skilt om Støttruphus’s rygepolitik ophængt på stedet – se her!

Den 22. oktober 2012 anskaffede Støttruphus sig sin egen hjertestarter – for at øge sikkerheden for beboerne, medarbejderne og lokalbefolkningen. Hjertestarteren findes på et centralt placeret sted – og beboere og personale er uddannet i brugen af denne.