På Botilbudet Støttruphus arbejder vi ud fra at beboerne i videst muligt omfang bliver i stand til at mestre eget liv og på sigt kan integreres i samfundet”.

Generelt for et Støttruphus-ophold er, at beboerens problemstilling og behov sættes i centrum. Indsatsen bliver specifikt rettet mod:

 • at afhjælpe og lindre den psykiske lidelse, samt
 • at lære beboeren at fungere i en dagligdag med sin sindslidelse.

 

Målet er at den enkle skal opnå en så høj grad af selvstændighed og selvværd som muligt, ud fra en individuelt tilrettelagt støtte, som tager sit udgangspunkt i:

 • Du er et unikt menneske,
 • Du har individuelle behov,
 • Du har dine ganske særlige færdigheder og problemer.

Dette medtænker vi i al vores pædagogiske arbejde, og beboeren opnår som regel en følelse af at være central, vigtig og accepteret. 

For at kunne imødekomme beboeren, dennes færdigheder og problemstilinger, så er følgende en vigtig del af Støttruphus’s succes og dermed beboerens:

 • vi vægter en dagsstruktur, som er udarbejdet på baggrund af beboerens behov, færdigheder, kompetencer og problemstillinger
 • vi udarbejder personlige vejledninger til f.eks. rengøring, madlavning o.s.v.
 • vi støtter, guider og vejleder i de opgaver, hvor beboeren måtte opleve et behov.

De såkaldte Pædagogiske Redskaber, som vi benytter på Støttruphus er:

 • Anerkendelse
 • Jeg-støttende og motiverende samtaler
 • Kognitiv terapi
 • Psykoedukation
 • Miljøterapi
 • NADA – f.eks. ved: uro, stress, angst, panikanfald, tankemylder, søvnløshed, stoftrang og abstinenser.
 • ADL – almindelig daglig læring bl.a. i forhold til social adfærd, kommunikation, normer og regler – sammen med og blandt andre mennesker.