Paragraf 107, 108 og 85 til korte eller længere ophold

Kigger du efter en institution, som har botilbud efter paragraf 107 eller paragraf 108? Støttruphus er et psykiatrisk tilbud med døgndækning, som arbejder efter serviceloven 107 og serviceloven 108. 

Vi har beliggenhed i Viborg, hvorfor man af vores beboere blandt andet er fra Aalestrup, Aalborg og i det øvrige Jylland. Vore botilbud gælder naturligvis hele Danmark.

Længerevarende botilbud jævnfør paragraf 108 og paragraf 107

Vi har plads til otte beboere i alderen fra 18 til 60 år. Beboerne har forskellige former for psykiske lidelser, herunder dobbeltdiagnoser, og har behov for et længerevarende botilbud efter paragraf 108 eller et midlertidigt efter paragraf 107.

Vores beboere har en nedsat psykisk funktionsevne, og de har behov for omfattende hjælp til pleje eller daglige funktioner samt eventuelt en særlig behandlingsmæssig støtte.

Kontakt os gerne for at høre mere om opholdsstedet

Du er meget velkommen til at høre mere om vores tilbud efter paragraf 108 og paragraf 107. Du kan ringe på telefon 98 64 86 97, eller du kan skrive til e-mail stottruphus@botilbudet.dk – uanset om du bor i Aalestrup, Aalborg, Viborg eller et andet sted i Jylland/hele Danmark.