Visitation til Bøgetoften

Botilbudet Bøgetoften er normeret til 8 beboere med midlertidigt ophold – §107 og §108 døgntilbud. Aldersgruppering: 18 – 60 år. De fleste af beboerne på Bøgetoften er kommet fra lukkede psykiatriske afdelinger, hvor der ofte er tale om forudgående lange indlæggelser og en lang kontakt til det psykiatriske system og resten visiteres af socialrådgiverne i kommunerne.

Beskrivelse af en visitation

En visitation starter med en henvendelse til Bøgetoften – fra socialrådgiveren på hospitalet eller fra den kommunale sagsbehandler. Der spørges ind til pladssituationen, der gives en mundtlig kort orientering og der aftales evt. et mødetidspunkt for nærmere udredning. Forinden sender sagsbehandleren noget materiale, der omfatter social anamnesen og en psykiatrisk sammenfatning, diagnose og evt. udskrivningsbrev. 

Der afholdes møde med sagsbehandlerne, hvor den eventuelt nye beboer får en beskrivelse af Bøgetoften, dets indhold og tilbud. Der gives mulighed for at se stedet ved et såkaldt visitationsmøde. Efter visitationsmødet overvejer borgeren et par dage – og giver så Bøgetoften endelig besked.

Visitationsmødet

Ved dette møde deltager fra Bøgetoften’s side den daglige leder, stedfortræder og et personalemedlem (visitationsgruppen). Det er visitationsgruppen, der træffer den endelige afgørelse, om beboeren skønnes at kunne indpasses i målgruppen.


Mødet for borgeren og sagsbehandleren er uforpligtende, hvorimod Bøgetoften her giver endeligt tilsagn om at kunne modtage borgeren. Dette sker af hensyn til borgeren, der ikke skal opleve at blive vurderet og måske kasseret.

Inden modtagelsen

Inden Bøgetoften modtager en ny beboer, har sagsbehandleren udarbejdet en §141 handleplan, ligesom Bøgetoften udarbejder en udviklingsplan inden 3 mdr. efter indflytningen.


Er der truffet beslutning om at beboeren kan modtages – så aftales indflytningstidspunkt i forhold til tidsrammen, som ofte er afhængig af pladssituationen.​