Pædagogiske metoder og målsætning

I Botilbudet Bøgetoften arbejder vi ud fra at beboerne i videst muligt omfang bliver i stand til at mestre eget liv og på sigt kan integreres i samfundet.

Generelt for et ophold i Bøgetoften er, at beboerens problemstilling og behov sættes i centrum. Indsatsen bliver specifikt rettet mod:

at afhjælpe og lindre den psykiske lidelse, samt

at lære beboeren at fungere i en dagligdag med sin sindslidelse.

DE SÅKALDTE PÆDAGOGISKE REDSKABER, SOM VI BENYTTER PÅ BØGETOFTEN ER:

Anerkendelse
Jeg-støttende og motiverende samtaler
Kognitiv terapi
Psykoedukation
Miljøterapi

NADA – f.eks. ved: uro, stress, angst, panikanfald, tankemylder, søvnløshed, stoftrang og abstinenser.

Pædagogisk massage -det bruges til, at skabe ro og balance både fysisk og psykisk for den enkelte borger.Der ses effekt på affektregulering og på at mindske pn medicin, samt bedre døgnrytme

ADL – almindelig daglig læring bl.a. i forhold til social adfærd,
kommunikation, normer og regler – sammen med og blandt andre mennesker.

 Målet er at den enkle skal opnå en så høj grad af selvstændighed og
selvværd som muligt, ud fra en individuelt tilrettelagt støtte, som
tager sit udgangspunkt i:

  • Du er et unikt menneske,
  • Du har individuelle behov,
  • Du har dine ganske særlige færdigheder og problemer.

Dette medtænker vi i al vores pædagogiske arbejde, og beboeren opnår som regel en følelse af at være central, vigtig og accepteret. For at kunne imødekomme beboeren, dennes færdigheder og problemstilinger, så er følgende en vigtig del af Bøgetoftens succes og dermed beboerens:

Vi vægter en dagsstruktur, som er udarbejdet på baggrund af beboerens behov, færdigheder, kompetencer og problemstillinger

Vi udarbejder personlige vejledninger til f.eks. rengøring, madlavning o.s.v.

Vi støtter, guider og vejleder i de opgaver, hvor beboeren måtte opleve et behov.