Sikkerheden på botilbudet Bøgetoften

Bøgetoften har en gennemarbejdet beredsksabsplan, som bliver gennemgået og kontrolleret årligt af vores samarbejdspartner Lotek – specialist indenfor brandsikring og skadeforebyggelse.

Brandalarmer er opsat, brandtæpper og brandslukkere tilgængelige og synlige overalt på stedet.

Vores arbejdspladsvurdering (APV) – bliver også regelmæssigt udarbejdet og sikrer at der ikke opstår belastende situationer for beboere og personale under deres udførelse af rengøringsopgaver, og opgaver i hus og have.

Som en del af vores APV er det kun tilladt at ryge udenfor – eller for beboerne i deres egne lejligheder – skilt om Bøgetoften’s rygepolitik ophængt på stedet

Der forefindes en hjertestarter, som personale og beboere er uddannede i at betjene.